Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest: Bauexpert Jan Kowalski ul. Dworcowa 29, 47-100 Strzelce Opolskie;
 2. Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych: 
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została udzielona.
 3. Kontakt z Administratorem w kwestiach realizacji praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym i numerem telefonu: jan.kowalski@bauexpert.pl, +48 662-499-220;
 4. Posiada Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że podczas przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych;
 5. Administrator gwarantuje poufność przekazywanych mu danych osobowych; Gromadzenie danych osobowych odbywa się z zachowaniem właściwej staranności, a dostęp do nich jest chroniony przed osobami nieupoważnionymi;
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, bez Państwa zgody.